Planul de activitate

PLANUL DE ACTIVITATE
al CONSILIULUI FACULTĂŢII BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
pentru anul universitar 2018 – 2019

10 septembrie 2018
 1. Rezultatele Admiterii 2018
  Raportor: Decanul
 2. Examinarea şi aprobarea Planurilor de activitate ale departamentelor şi a Planului de activitate a facultăţii pentru anul universitar 2018 – 2019
  Raportori: Decanul, şefii de departament
 3. Examinarea şi aprobarea Obiectivelor calităţii pentru anul universitar 2018 – 2019 2018 și validarea componenței Comitetului Facultății pentru Asigurarea Calității
  Raportor: Decanul
 4. Examinarea şi aprobarea Planului de activitate al Consiliului facultăţii pentru anul universitar 2018 – 2019
  Raportor: Decanul
 5. Aprobarea curriculumului cursurilor la programe de studii și aprobarea planului de acțiuni privind îmbunătățirea programului de studiu de licență. Chestiuni administrative (orar, întâlnirea studenţilor cu curatorii etc.)
  Raportor: Decanul
 6. Validarea componenței Juriului Facultăţii BAA
  Raportor: Decanul
 7. Diverse
29 Octombrie 2018
 1. Rezultatele activităţii instructiv-didactice în anul universitar 2017 – 2018 şi sarcinile principale pentru anul universitar 2018-2019
  Raportori: Prodecanii, şefii de departament
 2. Chestiuni de concurs
  Raportor: Decanul
 3. Diverse
17 Decembrie 2018
 1. Examinarea rezultatelor studiului privind nivelul de satisfacţie a studenţilor în vederea menţinerii funcţionării sistemului de management al calităţii conform cerinţelor ISO 9001
  Raportori: Decanul, Prodecan, dr. conf. Livandovschi Roman
 2. Examinarea şi aprobarea rapoartelor despre activitatea de cercetare ştiinţifică în 2018
  Raportori: Şefii de departament
 3. Aprobarea Planurilor manifestaţiilor ştiinţifice, Planului de cercetare ştiinţifică în cadrul profilului BA pentru anul 2019. Teme de iniţiativă
  Raportori: Decanul, Şefii de departament
 4. Diverse
25 Februarie 2019
 1. Rezultatele obţinute de studenţi în sesiunea de examinare de iarnă
  Raportori: Prodecanii, şefii de departament
 2. Desemnarea celui mai bun student pentru Bursa Senatului ASEM „Paul Bran”
  RaportorDecanul
 3. Diverse
25 Martie 2019
 1. Examinarea şi aprobarea tematicii tezelor de licenţă pentru studenţii anului III/IV, anul universitar 2019 – 2020
  Raportori: Şefii de departament
 2. Realizarea practicii de producţie de către studenţii facultății
  Raportori: Şefii de departament, Responsabilii de practică
 3. Realizarea Plan de acțiuni privind implementarea Recomandărilor ANACIP pe pentru programele de studii de la FBAA
  Raportori: Şefii de departament
 4. Promovarea Facultăţii Business şi administrarea afacerilor şi a ofertei educaţionale. Pregătirea pentru campania de Admitere 2019
  Raportori: Decanul, Şefii de departament
 5. Diverse  
22 Aprilie 2019
 1. Promovarea integrității academice și dezvoltarea culturii organizaționale a ASEM și FBAA
  Raportori: Decanul, Şefii de departament
 2. Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor. Rezultatele Simpozionului ştiinţific al tinerilor cercetători
  Raportori: Decanul, Şefii de departament
 3. Diverse
24 Iunie 2019
 1. Rezultatele susţinerii examenului de licenţă
  RaportorPreşedinţii Comisiilor de licenţă
 2. Examinarea şi aprobarea dărilor de seamă despre activitatea departamentelor
 3. Examinarea raportului anual al catedrelor despre performanţa cadrelor didactice.
  Raportor: Şefii de departament
 4. Examinarea şi aprobarea dării de seamă despre activitatea Facultăţii şi a Consiliului facultăţii. Realizarea Obiectivelor calităţii pentru anul universitar 2018 – 2019
  RaportorDecanul
 5. Asigurarea respectarea prevederilor Codului de Etică universitară al ASEM la Facultatea BAA
  Raportor: Prodecan, dr. conf. Dorogaia Irina,
  membru Comisiei de Etică Universitară ASEM
 6. Desemnarea studenţilor facultăţii pentru: Bursa Senatului ASEM „Paul Bran”, Bursa de Merit; Cartea de Aur “Cei mai buni absolvenţi”, Diploma de merit a facultăţii BAA
  Raportor:Decanul
 7. Diverse