Achiziții

Programului de studii ACHIZIȚII are ca obiectiv formarea specialiştilor în domeniul achiziţiilor pentru mediul economic local şi internaţional. La finalizarea programului, absolventul este competent să planifice activităţile de achiziţie și aprovizionare, să negocieze în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice și private, să asigure desfăşurarea procedurilor de achiziţii în conformitate cu legislaţia în vigoare, să perfecteze documente aferente achizițiilor publice și private.

Calitatea studiilor este garantată prin:

 • coordonarea programelor de studii cu reprezentanții mediului de afaceri;
 • predarea disciplinelor de specialiști și practicieni cu experiență relevantă din domeniul achizițiilor publice şi private;
 • organizarea stagiilor de practică în cadrul celor mai importante organizații din domeniu;
 • burse și programe de mobilitate în străinătate în cadul programului Erasmus+;
 • utilizarea platformei educaţionale MOODLE în procesul de predare şi evaluarea a cunoştinţelor.

PLANUL DE INVĂȚĂMÂNT

LIMBA DE INSTRUIRE – Româna

CALIFICAREA OBTINUTA –  Licenţiat în ştiinţe economice

FORMA ŞI DURATA STUDIILOR – învățământ cu frecvenţă – 3 ani

PERSPECTIVE PROFESIONALE:

 • Economist
 • Agent comercial
 • Agent achiziţii
 • Specialist aprovizionare
 • Manager
 • Coordonator de proiect etc.