Programe de Masterat

Departamentele  Facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor sunt responsabile pentru următoarele programe la Ciclul II. Masterat:

Administrarea Afacerilor ZIFR
Business Internaţional ZIFR
Managementul proiectelor europene ZIFR
Managementul calității, expertiză și protecția consumatorului ZI
Digital business management ZI
Managementul marketingului ZIFR
Reclamă şi Relaţii cu publicul ZIFR
Logistică şi Supply Chain Management ZIFR
Comerţ şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală ZIFR
Tehnologia și managementul alimentației publice și Agroturism ZI

Perspective profesionale

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Programul de studii de masterat ADMINISTRAREA AFACERILOR este compatibil cu cel al programelor similare din universităţile europene. Masteranzii au posibilitatea, în cadrul programelor de mobilitate (Erasmus +), să  studieze un semestru în cele mai prestigioase universități europene.

Programul Administrarea afacerilor este modernizat în cadrul proiectului Reinforce Entrepreneurial and Digital Skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova (ReSTART) finanțat cu sprijinul COMISIEI EUROPENE.

Discipline incluse: Management strategic/ Comportament organizaţional/ Managementul marketingului/ Planificare şi gestiune fiscal/ Dreptul comercial/ Tehnici de negocieri în afaceri/ Sisteme de management al calităţii/ Analize si prognoze in afaceri/ Managementul proiectelor/ Dezvoltarea personal/ Evaluarea performanţelor şi dezvoltarea RU/ Managementul operaţiunilor logistice/ Planul de afaceri si studii de fezabilitate/ Metode avansate in Managementul Operaţiunilor/ Adoptarea Deciziilor Economice/ Managementul schimbării/Guvernanţa corporativă

Posibilităţile de angajare după absolvirea masteratului: Absolvenţii programului pot activa în calitate de: manager de organizaţii din diverse ramuri ale economiei naţionale; manager al departamentelor economice din cadrul organizaţiilor; manageri şi specialişti în serviciile economice ale ministerelor, departamentelor şi altor instituţii publice; consultant în administrarea afacerilor; cadre didactice în instituţii preuniversitare şi universitare.

BUSINESS INTERNAŢIONAL

Discipline incluse: Economia internaţională/ Management strategic internaţional/ Drept internaţional comercial/ Comportamentul organizaţional/ Tehnici de negocieri în afaceri/ Tehnici de comerţ exterior/ Managementul proiectelor/ Marketing internaţional/ Analize si prognoze in afaceri/ Finanţe internaţionale/ Managementul cross – cultural/ Contabilitatea operaţiunilor de comerţ exterior/ Planul de afaceri si studii de fezabilitate/ Guvernanţa corporativă/ E – Business/ Managementul operaţiunilor logistice

Posibilităţile de angajare după absolvirea masteratului: Absolvenţii programului pot activa în calitate de: manager de organizaţii internaţionale şi naţionale orientate spre activitate de comerţ internaţional; manager al departamentelor de relaţii internaţionale; manageri şi specialişti în serviciile economice ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, departamentelor şi altor instituţii publice internaţionale; consultant în administrarea afacerilor internaţionale; cadre didactice în instituţii preuniversitare şi universitare.

Programul Business Internaţional a fost inclus în Clasamentului Eduniversal Best Masters 2016

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE

Primul program de masterat în MANAGEMENTULUI PROIECTELOR din Republica Moldova, lansat în 2014.

Discipline incluse: Instituţii şi politici ale UE/ Dezvoltarea regională şi fonduri structurale ale Uniunii Europene/ Managementul ciclului de proiect/ Leadership/ Tehnici de negocieri în afaceri/ Managementul proiectelor şi programelor europene/ Managementul financiar al proiectelor/ Achiziţii publice în cadrul proiectelor internaţionale/ Strategii de promovare a proiectelor europene/ Managementul cross-cultural/ Monitorizarea şi auditul proiectelor internaţionale/ Scrierea proiectelor şi colectarea de fonduri/ Aplicaţii IT pentru managementul proiectelor

Posibilităţile de angajare după absolvirea masteratului: Absolvenţii, în funcţie de context, pot activa în calitate de: Manageri în afaceri internaţionale; manageri de proiect, inclusiv proiecte europene; economist; consultant în managementul proiectelor europene; cadre didactice în instituţii preuniversitare şi universitare.

MANAGEMENTUL MARKETINGULUI

Absolvenţii programului dat, după finalizarea studiilor pot activa în calitate de: manager în departamentele de marketing şi vânzări; manager în agenţie de publicitate; manager în firme comerciale; consultant în marketing; cadre didactice în instituţiile preuniversitare şi universitare.

RECLAMA ŞI RELAŢIILE CU PUBLICUL

Absolvenţii programului dat, după finalizarea studiilor pot activa în calitate de: manager al agenţiei de publicitate, agenţie de relaţii cu publicul; specialist departament Creaţie publicitară; manager serviciu / departament Reclamă şi Relaţii cu publicul; ofiţer de presă; manager în firme comerciale; consultant în marketing şi comunicare; cadre didactice în instituţiile preuniversitare şi universitare.

Programul Reclama şi relaţii cu publicul a fost inclus în Clasamentului Eduniversal Best Masters 2016.

LOGISTICĂ ŞI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Absolvenţii programului dat, după finalizarea studiilor pot activa în calitate de: manager departament de aprovizionare, de distribuţie; manager departament logistică internă; manager în firme comerciale, de transport, de logistică; consultant în logistică; cadre didactice în instituţiile preuniversitare.

Programul Logistică şi supply chain management a fost inclus în Clasamentului Eduniversal Best Masters 2016.

COMERT ŞI EXPERTIZA MĂRFURILOR ÎN ACTIVITATEA VAMALĂ

Absolvenţii programului dat, după finalizarea studiilor pot activa în calitate de: director comercial; merceolog de înaltă calificare; conducător în comerţ cu ridicata şi amănuntul; şef departament de mărfuri alimentare şi nealimentare; şef expoziţii şi târguri; conducător de firmă de afaceri; consultant în domeniul calităţii produselor şi merceologiei.

GESTIUNEA SI DEZVOLTAREA TURISMULUI

Absolvenţii programului dat, după finalizarea studiilor pot activa în calitate de: manager-specialist a diferitor compartimente din turism şi industria hotelieră, şef de serviciu marketing, vânzări, logistică hotelieră; manager coordonator fron-office din hotel; coordonator al comportamentelor de specialitate la Ministerul Turismului; manager din industria turismului; profesor în învăţământul preuniversitar de specialitate.

Programul Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului a fost inclus în Clasamentului Eduniversal Best Masters 2016.

Absolvenţii programelor de masterat îşi pot continua studiile la ciclul III – Doctorat