SERVICII HOTELIERE, TURISM ŞI AGREMENT

Programul de studii SERVICII HOTELIERE, TURISM ŞI AGREMENT are ca scop formarea specialiştilor cu competenţe profesionale multiple necesare bunei desfăşurări a activităților realizate de companiile tur-operatoare, agențiile de turism, unitățile hoteliere.

La finalizarea programului, absolventul este competent să elaboreze şi organizeze procesul de vânzare și distribuție a produselor turistice, să elaboreze itinerare pentru turismul intern și internațional, să comunice eficient, inclusiv într-o limbă de circulaţie internaţională, să conducă departamentele funcționale din hoteluri și alte structuri turistice.

Calitatea studiilor este garantată prin:

 • experiență de peste 20 de ani  în pregătirea specialiştilor în domeniul turismului si serviciilor hoteliere ;
 • profesorii au grade didactice și științifice de specialitate implicați în proiecte și granturi internaționale în domeniul turismului și în mobilități academice, specializați la universități din Italia, Franța și România;
 • dezvoltarea la studenți  de abilități de negociere, comunicare și prezentare;
 • absolvenții specialității stăpânesc termenii de specialitate în cel puțin o limbă de circulație internațională (peste 60 % din discipline sunt predate într-o limbă străină);
 • însușirea de competențe necesare conducerii afacerilor în domeniul turismului, agrementului și serviciilor hoteliere;
 • parteneriate cu companii performante din domeniul de afaceri din turism și hotelărie;
 • burse și programe de mobilitate în străinătate în cadrul programului Erasmus+;
 • metode de predare moderne – diverse tehnici multimedia și de E-learning;

Studenţii au oportunitatea de a realiza stagii de practică în unităţile turistice şi hoteliere din Republica Moldova, precum şi cele de peste hotare: Italia, România, Bulgaria, Franţa, Turcia etc.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română – franceză, Română – engleză, Rusă

CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în servicii publice

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

PERSPECTIVE PROFESIONALE:

 • director de agenţie de turism/ hotel,
 • director comercial,
 • şef de structuri operaţionale în hoteluri, agenţii de turism, în companii tur-operatoare,
 • manager în activitatea de turism;
 • consultant şi funcţionar în agenţiile de turism;
 • ghid în agenţiile de turism.