TEHNOLOGIA ŞI MANAGEMENTUL ALIMENTAŢIEI PUBLICE

Programul de studii TEHNOLOGIA ŞI MANAGEMENTUL ALIMENTAŢIEI PUBLICE are drept scop formarea viitorilor specialiști cu competențe profesionale, atât în domeniul economic, cât și cel ingineresc, necesare organizării și administrării întreprinderilor alimentație publice, inclusiv producerii preparatelor culinare și articolelor de patiserie-cofetărie, organizării deservicii consumatorilor și prestării serviciilor suplimentare.

Calitatea studiilor este garantată prin:

 • Corp didactic cu mare experiență, recunoscut la nivel național și internațional;
 • Programe de mobilitate academică Erasmus + (un semestru de studii în străinătate);
 • Colaborări cu universități partenere din străinătate;
 • Contracte de practică cu cei mai importanți angajatori din domeniu;
 • Dotări : restaurant didactic, laboratoare tehnologice cu cele mai moderne utilaje etc.

Programul de studii prevede desfășurarea a 3 stagii de practică:

 • Anul II – practica tehnologică,
 • Anul II – practica de producție,
 • Anul IV – practica de licență.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă

CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în tehnologia produselor alimentare

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

 • învățământ cu frecvenţă – 4 ani
  Planul de învățământ
 • învățământ cu frecvenţă redusă – 4 ani (absolvent colegiu domeniul economic)
  Planul de învățământ
 • învățământ cu frecvenţă redusă – 5 ani
  Planul de învățământ

PERSPECTIVE PROFESIONALE:

 • Tehnolog în departamentul alimentație publice,
 • Maitre d`hotel/administrator
 • Șef de producere
 • Inginer tehnolog
 • Laborant tehnolog
 • Asistent de cercetare în domeniul alimentație publice.