Merceologie și Comerț

Programul de studii Merceologie și Comerț oferă viitorilor specialiști cele mai noi și avansate aspecte ale cunoașterii în domeniul comerțului, precum și diverse aspecte ce țin de  mărfuri: verificarea calității, standardizarea și certificarea, livrarea, transportarea, depozitarea,  etc.

Pentru existenţa sa biologică şi social-culturală, omul are nevoie de o mulţime de bunuri, care să satisfacă necesităţile sale. Multitudinea acestor bunuri fac  obiectul comerţului, ca mărfuri. Din trecutul îndepărtat şi până în viitorul nelimitat, omul produce şi consumă aceste mărfuri puse în circulaţie prin intermediul comerţului. Oamenii au nevoie de produse de bună calitate şi într-un sortiment corespunzător fiecărei etape de dezvoltare. Ştiinţa care se ocupă cu studierea calităţii şi a sortimentului de mărfuri este MERCEOLOGIA. Astfel, cunoştinţele de merceologie sunt indispensabile tuturor celor ce lucrează în domeniul circulaţiei tehnico-economice a mărfurilor, cu deosebire managerilor. Marfa – este principalul produs al pieței  de consum, i-ar cunoașterea profundă a mărfurilor, este cheia succesului a businessului pe această piață.

ASEM este unica universitate de stat, care are o bază material-tehnică contemporană (laboratoare și cabinete dotate cu utilaj modern), corpul profesoral de calificare superioară (profesori universitari, conferențiari) ceea ce dă posibilitatea dea pregăti specialiști de calificare înaltă.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă

CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în ştiinţe economice

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

PERSPECTIVE PROFESIONALE:

  • director de magazin;
  • merceolog produse alimentare;
  • merceolog produse nealimentare ;
  • șef de secție în magazinul de produse alimentare;
  • șef de secție în magazinul de produse nealimentare; 
  • manager pe vânzări / pe achiziții;
  • agent comercial;
  • economist;
  • laborant superior;
  • șef de laborator, etc.