Planul de activitate

PLANUL DE ACTIVITATE
al CONSILIULUI FACULTĂŢII BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
pentru anul universitar 2020 – 2021

07 Septembrie 2020
 1. Rezultatele Admiterii 2020
  Raportor: Decanul
 2. Examinarea şi aprobarea Planurilor de activitate ale departamentelor şi a Planului de activitate a facultăţii pentru anul universitar 2020 – 2021
  Raportori: Decanul, şefii de departament
 3. Examinarea şi aprobarea Obiectivelor calităţii pentru anul universitar 2020 – 2021 și validarea componenței Comitetului Facultății pentru Asigurarea Calității
  Raportori: Decanul, Şefii de departament
 4. Examinarea şi aprobarea Planului de activitate al Consiliului facultăţii pentru anul universitar 2020 – 2021
  Raportor: Decanul
 5. Aprobarea curriculumului cursurilor la programele de studii și aprobarea planului de acțiuni privind îmbunătățirea programului de studiu de licență. Chestiuni administrative (orar, întâlnirea studenţilor cu curatorii etc.)
  Raportor: Decanul
 6. Validarea componenței Juriului Facultăţii BAA
  Raportor: Decanul
 7. Diverse
26 Octombrie 2020
 1. Rezultatele activităţii instructiv-didactice în anul universitar 2020-2021 şi sarcinile principale pentru anul universitar 2020-2021
  Raportori: Prodecanii, şefii de departament
 2. Chestiuni de concurs
  Raportor: Decanul
 3. Diverse
14 Decembrie 2020

Examinarea rezultatelor studiului privind nivelul de satisfacţie a studenţilor în vederea menţinerii funcţionării sistemului de management al calităţii conform cerinţelor ISO 9001
Raportori: Decanul

 1. Examinarea şi aprobarea rapoartelor despre activitatea de cercetare ştiinţifică în 2020
  Raportori: Şefii de departament
 2. Aprobarea Planurilor manifestaţiilor ştiinţifice, Planului de cercetare ştiinţifică în cadrul profilului BA pentru anul 2021. Teme de iniţiativă
  Raportori: Decanul, Şefii de departament
 3. Diverse
19 Februarie 2021
 1. Rezultatele obţinute de studenţi în sesiunea de examinare de iarnă
  Raportori: Prodecanii, şefii de departament
 2. Examinarea Planului de acțiuni al FBAA în vederea realizării Strategiei de dezvoltare a ASEM pentru anul 2020
  Raportori: Decanul, șefii de departament
22 Martie 2021
 1. Examinarea şi aprobarea tematicii tezelor de licenţă pentru studenţii anului III/IV, anul universitar 2021 – 2022
  Raportori: Şefii de departament
 2. Realizarea practicii de producţie de către studenţii facultății
  Raportori: Şefii de departament, Responsabilii de practică
 3. Realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Recomandărilor ANACEC pe pentru programele de studii de la FBAA
  Raportori: Şefii de departament
 4. Diverse 
26 Aprilie 2021
 1. Examinarea și aprobarea asigurării cu cadre didactice în vederea predării în limba engleza a disciplinelor la specialitatea Business și administrare și șa specialitatea Servicii hoteliere, turism și agrement (cu predare în engleză.
  Raportori: Solcan Angela, Şef de departament Management;
  Turcov Elena, Şef de departament Comerț, turism și alimentație publică
 2. Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor. Rezultatele Simpozionului ştiinţific al tinerilor cercetători
  Raportori: Decanul, Şefii de departament
 3. Diverse
21 Iunie 2021
 1. Rezultatele susţinerii examenului de licenţă
  Raportor: Preşedinţii Comisiilor de licenţă
 2. Examinarea şi aprobarea rapoartelor anuale de activitate a departamentelor
 3. Examinarea raportului anual al catedrelor despre performanţa cadrelor didactice.
  Raportor: Şefii de departament
 4. Examinarea şi aprobarea raportului anual de activitate a Facultăţii şi a raportului anual privind ședințele Consiliului facultăţii. Realizarea Obiectivelor calităţii pentru anul universitar 2020 – 2021
  Raportor: Decanul, Şefii de departament
 5. Asigurarea respectarea prevederilor Codului de Etică universitară al ASEM la Facultatea BAA
  Raportor: Prodecan, dr. conf. Dorogaia Irina,
  membru Comisiei de Etică Universitară ASEM
 6. Examinarea și aprobarea raportului deactivitate a Comisiei metodice a facultății BAA
  Raportor: Președintele Comisiei metodice a FBAA, dr., conf.univ. Oxana Savciuc
 7. Examinarea și aprobarea raportului de activitate extracurriculară a studenților facultății BAA.
  Raportorii: ValentinaGaidarji, Marina Moțpan, membrii Sindicatului studențesc
 8. Desemnarea studenţilor facultăţii pentru: Bursa de Merit; Cartea de Aur “Cei mai buni absolvenţi”, Diploma de merit a facultăţii BAA
  Raportor: Decanul
 9. Diverse