Burse

Burse finanțate din bugetul de stat

Bursa reprezintă o indemnizaţie lunară ce se acordă studenţilor care îşi realizează studiile prin învăţământ de zi, precum şi persoanelor care studiază în învăţământul postuniversitar.

Bursa se acordă în conformitate cu Regulamentul-cadru cu privire la modul şi condiţiile de acordarea burselor

Conform legislaţiei se atribuie următoarele tipuri de burse finanţate din bugetul de stat:

  • burse de merit;
  • burse de studii;
  • burse sociale.

Pot candida la burse din bugetul de stat studenţii admişi la studii cu finanţare bugetară, precum şi studenţii admişi la studii pe bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, care realizează integral, în termenele stabilite, planul de învăţământ pentru un semestru/an de studii, obţin note de promovare şi numărul stabilit de credite: 30 – pentru un semestru şi 60 pentru un an de studii.

Bursa de merit se fixează o dată pe an, în funcţie de rezultatele academice ale studenţilor în sesiunea de vară, începând cu data de 1 septembrie al noului an de învăţământ.

Bursa de studii se fixează de două ori pe an şi se acordă studenţilor în funcţie de rezultatele academice obţinute la sesiunile de vară şi de iarnă, începând cu data de întâi a lunii care urmează după sesiunea de examinare.

Bursa socială se acordă studenţilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a candidatului şi se fixează de două ori pe an, în funcţie de rezultatele academice ale studenţilor la sesiunile de vară şi de iarnă, începând cu data de întâi a lunii care urmează după sesiunea de examinare.

Descărcaţi Cererea-tip bursă socilă.

Selectarea candidaţilor la burse se realizează în cadrul facultăţii. În scopul asigurării transparenţei acestui proces, la întocmirea listelor candidaţilor la burse finanţate din bugetul de stat vor fi implicaţi reprezentanţi ai studenţilor, sindicatelor studenţeşti, juristul, contabilul/economistul-şef şi alţi membri desemnaţi de la ASEM.

Acordarea burselor se realizează prin ordinul Rectorului ASEM, în baza propunerilor decanatelor, senatelor şi sindicatelor studenţeşti coordonat cu serviciul Planificare economică şi Resurse umane.

Bursele finanţate din bugetul de stat se achită masteranzilor şi studenţilor lunar, cu excepţia vacanţei de vară.

Burse private

În prezent tot mai multe organizații (agenți economici, fundații etc.) acordă studenților, ce au obținut rezultate înalte la învățătură și sunt implicați activ în activități extra-curriculare, sprijin pentru studii în formă de burse private.
Bursa privată se acordă în conformitate cu Legea privind bursele private

  • Concursul cel mai bun student al ASEM
  • BURSA PAUL BRAN – oferită semestrial de către Senatul ASEM
  • BURSA DE MERIT