Curatorii grupelor

Curatorul sau îndrumătorul grupei academice este cadrul didactic, numit prin Dispoziţia decanului facultăţii, şi care este responsabil de grupă, până la finalizarea studiilor.

Îndrumătorul are rolul de organizator al activităţilor academice şi extracurriculare.