Consiliul facultăţii

Organul superior de conducere al facultăţii este Consiliul facultăţii, alcătuit din 10 cadre didactice şi 4 reprezentanți ai studenților.

Livandovschi Roman – președinte al consiliului, decan al facultății Business și Administrarea Afacerilor, conferențiar universitar, doctor;

Dorogaia Irina – vice-președinte al consiliului, prodecan, conferențiar universitar, doctor;

Negru Ion – secretar al consiliului, prodecan, conferențiar universitar, doctor;

Solcan Angela – șef departament Management și Antreprenoriat, profesor univeresitar, doctor;

Savciuc Oxana – șef departament Marketing și Logistică, conferențiar universitar, doctor;

Turcov Elena – șef departament Comerț, Turism și Alimentație Publică, profesor universitar, doctor habilitat;

Portarescu Serghei – conferențiar universitar, doctor, director MACIP;

Melnic Igor – conferențiar universitar, doctor;

Fedorciucova Svetlana – conferențiar universitar, doctor;

Fîrnachi Dumitrița – președintele comitetului sindical al studenților facultății Business și Administrarea Afacerilor;

Vrabie Vadim – student din grupa BA 191;

Gordic Nadejda – studentă din grupa MKL 202;

Badan Cătălina – studentă din grupa BA 193.