Distincții

Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice la propunerea Facultății de BUSINESS ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

NICOLAE ISTUDOR,
doctor în economie, profesor universitar,
Rector al Academiei de Studii Economice din București.

MAZARAKI Anatoli Antonovici,
doctor în ştiinţe economice, profesor
Rector al Universităţii Naţionale de Economie şi Comerţ din Kiev, Ucraina

FRANCIS GURRY,
director general al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, doctor în filosofie