Programe de Licență

Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor pregăteşte specialişti la învăţământul cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă pe următoarele domenii de formare profesionale:

Studenţii care doresc să urmeze un program de studii într-o limbă străină, în cadrul Facultăţii de Business și Administrarea Afacerilor, au următoarele opţiuni:

Limba engleză-rom.:

Limba franceză – rom.:

Limba rusă:

Absolvenţii cu rezultate înalte în timpul cursurilor universitare pot să-şi continue studiile la ciclul II – MASTERAT.