Conducerea facultății

Consiliul facultății Business și Administrarea Afacerilor

Conducerea facultății Business și Administrarea Afacerilor

decan al facultății BAA

conferențiar universitar, doctor

angajat la departementul Comerț, Turism și Alimentație Publică

Livandovschi Roman

decan al facultății BAA

telefon: +373-22-402-710

MS Teams: roman.livandovschi@ase.md

Blocul de studii A, birou 404 (et. 4)

pro-decan BAA

conferențiar universitar, doctor

angajat la departementul Management și Antreprenoriat

Dorogaia Irina

pro-decan al facultății BAA

telefon: +373-22-402-804

MS Teams: dorogaia.irina.ion@ase.md

Blocul de studii A, birou 410 (et. 4)

pro-decan BAA

conferențiar universitar, doctor

angajat la departementul Management și Antreprenoriat

Negru Ion

pro-decan al facultății BAA

telefon: +373-22-402-830

MS Teams: negru.ion@ase.md

Blocul de studii A, birou 404 (et. 4)

Șefii departamentelor din cadrul facultății Business și Administrarea Afacerilor

șef departament Management și Antreprenoriat

profesor universitar, doctor

membru al Consiliului Facultății Business și Administrarea Afacerilor

Solcan Angela

șef departament M&A

telefon: +373-22-402-723

MS Teams: ansolcan@ase.md

Blocul de studii A, birou 708 (et. 7)

șef departament Marketing și Logistică

conferențiar universitar, doctor

membru al Consiliului Facultății Business și Administrarea Afacerilor

Savciuc Oxana

șef departament Mk&L

telefon: +373-22-402-732

MS Teams: ox.savciuc@ase.md

Blocul de studii A, birou 402 (et. 4)

șef departament Comerț, Turism și Alimentație Publică

profesor universitar, doctor habilitat

membru al Consiliului Facultății Business și Administrarea Afacerilor

Turcov Elena

șef departament CTAP

telefon: +373-22-402-914

MS Teams: turcov.elena@ase.md

Blocul de studii A, birou 211 (et. 2)

Reprezentanți ai angajaților facultății Business și Administrarea Afacerilor

departament Management și Antreprenoriat

conferențiar universitar, doctor

membru al Consiliului Facultății Business și Administrarea Afacerilor

Portarescu Serghei

director MACIP-ASEM

telefon: +373-67-277-552

MS Teams: portarescu@ase.md

Blocul de studii B, birou 303 (et. 3)

departament Marketing și Logistică

conferențiar universitar, doctor

membru al Consiliului Facultății Business și Administrarea Afacerilor

Melnic Igor

prorector cu activitate economică și socială

telefon: +373-22-402-704

MS Teams: melnic.igor@ase.md

Blocul de studii A, birou 505 (et. 5)

șef departament Comerț, Turism și Alimentație Publică

profesor universitar, doctor habilitat

membru al Consiliului Facultății Business și Administrarea Afacerilor

Turcov Elena

șef departament CTAP

telefon: +373-22-402-914

MS Teams: turcov.elena@ase.md

Blocul de studii A, birou 211 (et. 2)