Conducerea facultății

Echipa managerială a Facultăţii de Business şi Administrarea Afacerilor

DECAN
LIVANDOVSCHI Roman
conf. univ., dr.
Tel: (+ 373) 22 402 710
Bl. A, bir. 404

PRODECAN
DOROGAIA Irina
conf. univ., dr.
Tel: (+ 373) 22 402 830
Bl. A, bir. 410

PRODECAN
NEGRU Ion
conf. univ., dr.
Tel: (+ 373) 22 402 730
Bl. A, bir. 410

ȘEF DEPARTAMENT MANAGEMENT
SOLCAN Angela,
prof. univ., dr.
Tel: (+ 373) 22 402 723
Bloc A, birou. 708
e-mail: ansolcan@ase.md

ȘEF DEPARTAMENT MARKETING ȘI LOGISTICĂ
SAVCIUC Oxana
conf. univ., dr.
Tel: (+ 373) 22 402 732
Bl. A, bir. 402

ȘEF DEPARTAMENT COMERȚ, TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
TURCOV Elena
prof. univ., dr.
Tel: (+ 373) 22 402 914
Bl. A, bir. 211