Proiecte ERASMUS +

Facultatea de Business și Administrarea Afacerilor a fost implicată în realizarea mai multor proiecte TEMPUS /ERASMUS + din cadrul ASEM:

585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP
Reinforce Entrepreneurial and Digital Skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova (ReSTART)

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Evaluarea nevoilor în educația antreprenorială și digitală ale studenților, profesorilor și întreprinderilor locale de afaceri, cercetare și societate civilă.
  • Modernizarea educației antreprenoriale în cinci universități din Moldova, în conformitate cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene, prin captarea așteptărilor pieței locale și valorificarea metodei TIC, a activităților de predare și învățare combinate.
  • Extinderea potențialului educației inovatoare și actualizate, bazate pe instituționalizarea curriculum-ului antreprenorial din universitățile partenere din nordul, centrul și sudul țării.
  • Folosirea schimburilor transnaționale de cunoștințe și promovarea co-creării de cunoștințe antreprenoriale pentru a stimula inovația și stimularea pieței afacerilor locale din partea nordică, centrală și sudică a țării.
  • http://www.restart-eu.upb.ro/about-us/