Management și Antreprenoriat

Departamentul Management și Antreprenoriat din cadrul Facultății Business și Administrarea Afacerilor, a fost constituit în anul 1991, odată cu formarea Academiei de Studii Economice din Moldova.

Solcan Angela, șef departament, profesor universitar, ex-director MACIP
Cotelnic Ala, prim prorector, profesor universitar
Țurcanu Gheorghe, profesor universitar, administrator SIMCERT

Misiunea Departamentului Management și Antreprenoriat constă în formarea specialiștilor în domeniul business și administrarea, competitivi și responsabili social, capabili să răspundă la provocările societății moderne.

Covaș Lilia, conferențiar universitar
Platon Nicolae, conferențiar universitar
Călugăreanu Irina, conferențiar universitar

Obiectiv strategic – asigurarea continue a calităţii activității didactice şi de cercetare ştiinţifică, menținerea relațiilor pozitive cu stakeholderii.

Portarescu Serghei, conferențiar universitar, director MACIP
Dorogaia Irina, conferențiar universitar, prodecan BAA
Negru Ion, conferențiar universitar, prodecan BAA
Șavga Genadie, conferențiar universitar
Stihi Ludmila, conferențiar universitar, ex-director MACIP
Șendrea Mariana, conferențiar universitar
Țîmbaliuc Natalia, conferențiar universitar, ex-vicedirector MACIP
Serduni Serghei, conferențiar universitar
Vornovițchi Diana, lector universitar, director financiar, contabil SIMCERT
Gușuvati Aliona, lector universitar
Hăbășescu Mariana, lector universitar